10. Česko-německé setkání mládeže v Berlíně

Na jubilejním 10. česko-německém setkání mládeže v Berlíně ve dnech 8. – 10. 11. 2019 jsme spolu s téměř sty účastníky zakončili stěžejní téma pro roky 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Zároveň otevíráme téma nové, které nás bude doprovázet příští tři roky: Mládež utváří budoucnost – demokracie, participace, diverzita.


Rovina participace se velmi hezky naplnila už teď, sesbírali jsme velké množství dobrých podnětů a nápadů aktivních mladých lidí k tomu, čemu bychom se měli v rámci tématu věnovat. Na další se těšíme,“ zhodnotil v závěrečné řeči ředitel Tandemu Jan Lontschar.

Angažovanost mladých lidí ocenila i státní tajemnice německého Ministerstva pro mládež, seniory a rodinu Julianne Seifert, která setkání slavnostně zahájila. Její slova pak podtrhl další z vážených hostů, spisovatel Jaroslav Rudiš: „Budoucnost česko-německých vztahů jsme my všichni! A je důležité je udržovat osobní, živé. Skrz setkávání, literaturu, jazyk. Proto jsem nesmírně rád tady mezi vámi,“ prohlásil.

Na programu třech dnů byly i workshopy a dialogy a večerní exkurze do Berlína, kde se účastníci setkali s pamětníky přelomových událostí roku 1989. U Berlínské zdi to byl východoněmeckým režimem pronásledovaný Udo Jetsche, v Českém centru výstava fotografií Karla Cudlína ze Sametové revoluce doprovázená vyprávěním učitele Antonína Koláře, který se jako student protestů v Praze aktivně účastnil. Třetí skupina navštívila místo bývalé židovské synagogy, kde je paní Margit Korge seznámila s událostmi tzv. křišťálové noci 1938.

Poslední den setkání se účastníci při Open Space diskusi aktivně zapojili do návrhu aktivit pro Tandem a jeho nové stěžejní téma. Z podnětů bude Tandem vycházet při plánování konkrétních seminářů, konferencí a nabídek v letech 2020 – 2022.

Česko-německé fórum Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti

Koordinační centrum Tandem zve na třídenní vzdělávací fórum v Brně v termínu 11.-13.4.2019 s tématem „Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“. Určené je pro pracovníky s mládeží, pedagogy, multiplikátory i jednotlivce, kteří se zajímají o téma občanského vzdělávání a rádi by s ním pracovali nejen v česko-německém kontextu.

Praktické workshopy se budou věnovat občanskému vzdělávání, vědomé práci s diverzitou a fake news. Podrobný program najdete na webu.

Přihlásit online se můžete do 17.3.2019 zde.

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích a stravování je v rámci semináře zajištěno a plně hrazeno. Pokud účastník potřebuje ubytování v jednolůžkovém pokoji, musí si ho plně uhradit.

Akce bude simultánně tlumočena.

Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů (podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů), cesta autem bude řidiči proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

Účastnický poplatek: 700 Kč

Kontaktní osoby:

Pracovní setkání „Jazyková animace a stěžejní téma“ pro pedagogy památných míst a jazykové animátory

Začátkem června 2018 se v Berlíně sešli pedagogové z památníků Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen a Terezín na dvoudenním pracovním setkání s jazykovými animátory a pracovníky Tandemu. Cílem bylo společně se zamyslet nad tím, jakým způsobem by bylo možné propojit česko-německá setkání v památnících s metodou česko-německé jazykové animace.

Předtím, než došlo ke společnému zamyšlení a k plánování konkrétních kroků, představili pracovníci Tandemu a jazykoví animátoři teoreticky i prakticky metodu česko-německé jazykové animace. Pedagogové památných míst prezentovali své pedagogické koncepty a informovali o zdařilých projektech, které je v budoucnu možné realizovat česko-německy.

Účastníci pracovního setkání se shodli na tom, že v budoucnu mají v památnících probíhat česko-německá, respektive mezinárodní setkání mládeže. V ideálním případě by tato setkání měla být pětidenní, aby bylo možné se dostatečně věnovat jak metodicko-obsahové, tak i česko-německé a jazykové složce. Jazyková animace je přínosem zejména při seznamování, při komunikaci a při teambuildingových aktivitách. Hravá forma vyvažuje zbytek programu, od obsahové práce však musí být oddělena. Setkání mají vycházet z konceptu vědomé práce s diverzitou, který se bude spolu s jazykovou animací vinout celým programem jako červená nit.

Organiace „Evangelická práce s mládeží v děkanátu Weiden“ chystá česko-německé setkání spojené s jednodenní návštěvou Památníku Flossenbürg. Při této příležitosti by se mělo poprvé česko-německy metodicky pracovat s tzv. „kufříkem s předměty“. Kromě toho byl vypracován program, který je vhodný pro česko-německá setkání mládeže a žáků v Památníku Ravensbrück. Obě akce se mají uskutečnit v roce 2019.

        

Mezinárodní setkání v Berlíně – přihlaste se!

Jako připomínka konce první světové války se koná 14.-18. listopadu 2018 v Berlíně mezinárodní setkání mladých lidí „Youth for Peace – 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg, 100 Ideen für den Frieden“. Hledá se 500 mladých lidí ve věku 18 -22 let  z různých zemí včetně Česka a Slovenska.


Více o setkání v němčině:

Anlässlich des Gedenkens an das Ende des Ersten Weltkriegs (1914-1918) veranstaltet das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) mit Partnern eine internationale Jugendbegegnung vom 14.-18. November 2018 in Berlin mit dem Titel „Youth for Peace – 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg, 100 Ideen für den Frieden“. An der Jugendbegegnung werden 500 Jugendliche aus Deutschland, Frankreich, weiteren Ländern der Europäischen Union sowie aus den Beitrittskandidatenländern und der östlichen und südlichen EU-Nachbarschaft teilnehmen (darunter 400 junge Erwachsene im Alter von 18 bis 22 Jahren sowie 100 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 16 Jahren).

Die internationale Jugendbegegnung „Youth for Peace – 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg, 100 Ideen für den Frieden“ steht unter der Schirmherrschaft des Auswärtigen Amtes (AA) und der Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale (MdC) und wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) in enger Zusammenarbeit mit dem Institut Français Deutschland / Französische Botschaft, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) und der Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) durchgeführt.

Nach Jugendveranstaltungen am Hartmannswillerkopf in den französischen Vogesen (2014) und in Verdun (2016) ermöglicht die große Jugendbegegnung im November 2018 in Berlin, die Lehren aus dem Ersten Weltkrieg für ein friedliches Zusammenleben nicht mehr allein deutsch-französisch, sondern europäisch und international zu behandeln. Höhepunkt und Abschluss wird eine Veranstaltung am 18. November 2018 sein, während der die Jugendlichen konkrete Ideen für den Frieden an hohe politische Entscheidungsträger überreichen und mit ihnen diskutieren.

Das DFJW legt Wert auf die Förderung von Diversität und interkulturellem Dialog und strebt die Teilnahme möglichst vielseitiger Gruppen an. Die Veranstaltung steht allen jungen Menschen offen, die sich für das Thema interessieren. Gesucht werden insgesamt 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Altersgruppe 18 – 22. Die 100 Schülerinnen und Schüler (15-16 Jahre) werden gesondert über das Institut Français d’Allemagne (IFA) eingeladen. Gesucht werden ebenfalls 60 Jugendleiterinnen und Jugendleiter zur Mitgestaltung der internationalen Jugendbegegnung und zur Betreuung der Teilnehmergruppen.

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 17. Juni 2018 einschließlich. Die Teilnahmebestätigung seitens des DFJW erfolgt bis Ende Juli 2018. Die Bewerbungen sind ab sofort per Online-Formular einzureichen, unter: https://www.dfjw.org/youth-for-peace.html. Weitere Informationen zur Jugendbegegnung entnehmen Sie bitte der Internetseite https://www.dfjw.org/youth-for-peace.html, die in den nächsten Wochen weiter aktualisiert wird.

———————————

Více o setkání v angličtině

On the occasion of the commemoration of the centenary of the End of World War I, the Franco-German Youth Office (FGYO) organises with partners an international youth meeting in Berlin from 14 to 18 November 2018 under the title “Youth for Peace – 100 Years after World War I, 100 Ideas for Peace“. The youth meeting will bring together 500 young people from Germany, France and other EU Member states, as well as from EU accession candidate countries and the Eastern and Southern Neighbourhood countries (400 participants between 18 and 22 years old and 100 pupils between 15 and 16 years old).

The international youth meeting „Youth for Peace – 100 Years after World War I, 100 Ideas for Peace“ stands under the patronage of the German Federal Foreign Office and the Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale (MdC). The event is realised by the Franco-German Youth Office (FGYO) in close cooperation with the Institut français d’Allemagne / French Embassy in Berlin, the Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (VDK) and the Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) and further partners.

Following youth events at Hartmannswillerkopf in the French Vosges (2014) and in Verdun (2016), this big youth gathering in November 2018 in Berlin will offer the opportunity to discuss the First World War’s lessons for peaceful coexistence no longer solely on a Franco-German level, but also on a European and international level. The high point and conclusion of the gathering will be an event on November 18 during which results from the workshops and concrete ideas for peace will be transmitted to political decision-makers and discussed with them.

The Franco-German Youth Office (FGYO) gives a great attention to diversity as well as to intercultural dialogue and aims at a participation of a most diverse group of young people. The event is open to all young people interested in the topic. We are looking for 400 participants between 18 and 22 years old. The 100 pupils will be chosen apart by the Institut français d’Allemagne (IFA). We are also looking for 60 youth team leaders for the implementation of the workshops and the support of the youth participant groups.

Applications can be sent from now on via the online form at: https://www.fgyo.org/youth-for-peace.html and will be accepted until June 17, 2018. Confirmation of participation will be sent by the end of July 2018. Further information about the event can be found at the website: https://www.fgyo.org/youth-for-peace.html that will be regularly updated in the upcoming weeks.

 

Česko-německé odborné fórum k občanskému vzdělávání

Koordinační centrum Tandem zve na třídenní odborné fórum 19. – 21. 4. 2018 na zámku Fürstenried u Mnichova. Určené je pro pracovníky s mládeží, pedagogy, multiplikátory a další, kteří se zajímají o téma občanského vzdělávání a rádi by s ním pracovali nejen v česko-německém kontextu.

„Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“ je tématem česko-německé spolupráce pro období 2017-2019. Jak s ním pracují nejrůznější české i německé organizace, památníky a historikové?

Praktické workshopy se budou věnovat:

  • práci s pamětníky, událostmi a památnými místy (Lidice, koncentrační tábory, romský holocaust apod.)
  • metodám historicko-politického vzdělávání
  • výchově k aktivní demokracii
  • či občanské žurnalistice (blogy, zprávy, fake news) apod.

Předběžný program a přihlašovací formulář naleznete na webu: http://www.tandem-org.cz/aktuality/forum.

Přihlášky do 31. 3. 2018.

Účastnický poplatek: 500 Kč.

Ubytování (dvoulůžkové pokoje) a stravování je v ceně. Cestovní náklady budou uhrazené z 50% (podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů), cesta autem bude řidiči proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Nabídka pro partnerské školy – workshopy v Terezíně

Partnerským školám z Česka a Německa nabízí Tandem účast na workshopech v památníku Terezín.

Možné termíny:  23.–25. března 2018 a 20.–22. dubna 2018. Začátek v pátečním pozdním odpoledni a konec  v neděli v poledne.

 Věk žáků: od 14 do 18 let (je třeba, aby osoby na jednom setkání byly přibližně ve stejném věku, tj. 14–15 let, nebo 16–17 let, nebo 18 let).
Program: bude konkrétně sestaven na míru školám. Můžete počítat s prohlídkami, přednáškami, workshopy.
Tandem hradí většinu nákladů (ubytování, strava, program, tlumočení), školy platí pouze dopravu do Terezína. V případě zájmu se prosím hlaste co nejdříve na tarabova@tandem-org.cz . Školy budeme brát dle pořadí přihlášek.

 

Úvodní pracovní setkání v Lidicích

O víkendu 1. – 2. 12. 2017 se v Lidicích konalo úvodní pracovní setkání k tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Zúčastnilo se ho 25 odborníků na téma občanského vzdělávání a památných míst, učitelů a pracovníků s mládeží z Česka a Německa, kteří chtějí téma nadále odborně rozvíjet.

Setkání reflektovalo důležitost tohoto tématu v česko-německé spolupráci s mládeží. Účastníci si vyslechli dvě zajímavé přednášky od Ondřeje Matějky z Ústavu pro studium totalitních režimů a Erika K.Franzena z Česko-německé a slovensko-německé komise historiků.

Pracovní skupina se sejde také v roce 2018, kdy se bude zabývat konkrétními kroky k vytvoření nových metod a formátů seminářů pro mládež na téma „česko-německá spolupráce na památných místech / občanské vzdělávání“.

 

Kontaktní a tematický seminář pro české a německé učitele ve Flossenbürgu

Ve dnech 23. – 26. 11. 2017 uspořádalo Koordinační centrum Tandem kontaktní a tematický seminář pro pedagogy z Česka a Německa. Seminář probíhal částečně v hotelu Maister Bär ve městečku Floss (čt/ne) a v památníku Flossenbürg (pá/so); zúčastnilo se ho 6 německých a 9 českých učitelů z 12 škol různých typů.

Čtvrteční večer se účastníci krátce seznámili mezi sebou a s Tandemem. Pátek byl věnován prohlídce památníku a představení pedagogické nabídky, sobota pak informacím k navázání kontaktů a plánování česko-německých projektů. Přítomen byl i zástupce z Česko-německého fondu budoucnosti, který pomohl účastníkům zorientovat se v dalších finančních možnostech.

Jako nejlepší hodnotili účastníci možnost vzdělávání v památníku Flossenbürg, která je vhodná jak pro německé, tak pro české skupiny. O dobrou náladu se postaraly ukázky česko-německé jazykové animace.

Seminář byl spolufinancován z Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Ukázky dalších fotek najdete na facebookovské stránce Tandemu.

Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v Pardubicích

O víkendu 15.–17. 9. 2017 se v Pardubicích konal Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže.  Seminář s názvem „Vzdělávání. Participace. Akce.“, pořádaného Koordinačním centrem TANDEM, absolvovalo celkem 10 motivovaných účastníků z Česka a Německa.

Věnovali se například tomu, jaké jsou mezi oběma zeměmi v tomto tématu rozdíly, jaké zkušenosti s ním mají ze svých organizací a také jak ho prožívali, když ještě sami byli školou povinní.

Druhý den se účastníci rozdělili dle svých zájmů do různých workshopů a seminářů, pořádaných Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží a Českou radou dětí a mládeže. Na programu byly  40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností.

Poslední den semináře účastníci zreflektovali průběh barcampu a v rámci projektové dílny zpracovali první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.

Seminář se konal díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.