10. Česko-německé setkání mládeže v Berlíně

Na jubilejním 10. česko-německém setkání mládeže v Berlíně ve dnech 8. – 10. 11. 2019 jsme spolu s téměř sty účastníky zakončili stěžejní téma pro roky 2017-2019 Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Zároveň otevíráme téma nové, které nás bude doprovázet příští tři roky: Mládež utváří budoucnost – demokracie, participace, diverzita.


Rovina participace se velmi hezky naplnila už teď, sesbírali jsme velké množství dobrých podnětů a nápadů aktivních mladých lidí k tomu, čemu bychom se měli v rámci tématu věnovat. Na další se těšíme,“ zhodnotil v závěrečné řeči ředitel Tandemu Jan Lontschar.

Angažovanost mladých lidí ocenila i státní tajemnice německého Ministerstva pro mládež, seniory a rodinu Julianne Seifert, která setkání slavnostně zahájila. Její slova pak podtrhl další z vážených hostů, spisovatel Jaroslav Rudiš: „Budoucnost česko-německých vztahů jsme my všichni! A je důležité je udržovat osobní, živé. Skrz setkávání, literaturu, jazyk. Proto jsem nesmírně rád tady mezi vámi,“ prohlásil.

Na programu třech dnů byly i workshopy a dialogy a večerní exkurze do Berlína, kde se účastníci setkali s pamětníky přelomových událostí roku 1989. U Berlínské zdi to byl východoněmeckým režimem pronásledovaný Udo Jetsche, v Českém centru výstava fotografií Karla Cudlína ze Sametové revoluce doprovázená vyprávěním učitele Antonína Koláře, který se jako student protestů v Praze aktivně účastnil. Třetí skupina navštívila místo bývalé židovské synagogy, kde je paní Margit Korge seznámila s událostmi tzv. křišťálové noci 1938.

Poslední den setkání se účastníci při Open Space diskusi aktivně zapojili do návrhu aktivit pro Tandem a jeho nové stěžejní téma. Z podnětů bude Tandem vycházet při plánování konkrétních seminářů, konferencí a nabídek v letech 2020 – 2022.