Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v Pardubicích

O víkendu 15.–17. 9. 2017 se v Pardubicích konal Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže.  Seminář s názvem „Vzdělávání. Participace. Akce.“, pořádaného Koordinačním centrem TANDEM, absolvovalo celkem 10 motivovaných účastníků z Česka a Německa.

Věnovali se například tomu, jaké jsou mezi oběma zeměmi v tomto tématu rozdíly, jaké zkušenosti s ním mají ze svých organizací a také jak ho prožívali, když ještě sami byli školou povinní.

Druhý den se účastníci rozdělili dle svých zájmů do různých workshopů a seminářů, pořádaných Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží a Českou radou dětí a mládeže. Na programu byly  40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností.

Poslední den semináře účastníci zreflektovali průběh barcampu a v rámci projektové dílny zpracovali první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.

Seminář se konal díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.