O tématu

česko-německá spolupráce na památných místech / občanské vzdělávání

„Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem se začala touto tematickou oblastí zabývat již v roce 2008. Ve spolupráci se zástupci svazů mládeže a památníků jsme tak otevřeli novou oblast pro bilaterální výměny. Od roku 2012 se setkávají pracovníci památníků v rámci pracovní skupiny, aby společně formulovali doporučení pro mimoškolní a školní výměny. Výsledkem jsou dvě publikace s informacemi, materiály a metodikou pro bilaterální spolupráci.

V návaznosti na tuto aktivitu Česko-německá rada mládeže rozhodla, že by bylo dobré pokračovat v tematickém zaměření a soustředit se v letech 2017 až 2019 na téma „česko-německá spolupráce na památných místech / občanské vzdělávání“.

U příležitosti 70. výročí osvobození od nacistické nadvlády a v proslovech při oslavách osvobození koncentračního tábora Osvětim v roce 2015 zdůraznili německý prezident Joachim Gauck a spolková kancléřka Angela Merkelová, že nic podobného se nesmí nikdy opakovat.

Český předseda vlády Bohuslav Sobotka rovněž zdůraznil, jak je důležité zprostředkovávat mladým lidem porozumění minulosti a toleranci, aby se historie neopakovala. Z toho lze vyvodit jasnou potřebu spolupráce v občanském vzdělávání mládeže, aby se mladí lidé z Česka a Německa společně zabývali historií, z minulosti se učili a utvářeli budoucnost bez projevů rasismu, antisemitismu a pravicového extremismu. Koordinační centra toho nepřímo dosahují účastí učitelů a pracovníků s mládeží na nabízených programech a zvyšováním jejich kvalifikace.

Také památníky v obou zemích, s nimiž Koordinační centra spolupracují, mají zájem intenzivněji pracovat s česko-německými skupinami mládeže a vidí potenciál v dalším rozvoji a zvýšení počtu programů.

Svazy a kruhy mládeže zdůrazňují v usnesení Německého spolkového kruhu mládeže „Pohledy svazů mládeže na vyrovnávání se s minulostí“ z roku 2015, že je třeba „připomínat si holokaust a zločiny nacismu, které vzešly z Německa, a společně se zasazovat o to, aby se Osvětim už nikdy neopakovala“. Navíc zde podtrhují potřebu zpracovávat tato témata nejen z národního pohledu.

Proto je naší snahou iniciovat výměny, které se budou tematicky zaměřovat na vyrovnání se s minulostí, zvýšit počet aktivit na toto téma a rozšířit okruh organizací, které tyto aktivity pořádají. Především pro společné projekty českých a německých partnerů hledáme organizace z mimoškolní oblasti, které se těmito oblastmi zabývají na národní úrovni.

V oblasti občanského vzdělávání se ukazuje potenciál zpracování témat relevantních pro česko-německou spolupráci, jako je občanská angažovanost proti rasismu, antisemitismu a pravicovému extremismu (například ve vztahu k populistickým hnutím jako je např. Pegida), integrace menšin, např. Romů, integrace migrantů, přístup k uprchlíkům, výchova k demokracii a zapojení mladých lidí do politiky.