Česko-německé odborné fórum k občanskému vzdělávání

Koordinační centrum Tandem zve na třídenní odborné fórum 19. – 21. 4. 2018 na zámku Fürstenried u Mnichova. Určené je pro pracovníky s mládeží, pedagogy, multiplikátory a další, kteří se zajímají o téma občanského vzdělávání a rádi by s ním pracovali nejen v česko-německém kontextu.

„Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti“ je tématem česko-německé spolupráce pro období 2017-2019. Jak s ním pracují nejrůznější české i německé organizace, památníky a historikové?

Praktické workshopy se budou věnovat:

  • práci s pamětníky, událostmi a památnými místy (Lidice, koncentrační tábory, romský holocaust apod.)
  • metodám historicko-politického vzdělávání
  • výchově k aktivní demokracii
  • či občanské žurnalistice (blogy, zprávy, fake news) apod.

Předběžný program a přihlašovací formulář naleznete na webu: http://www.tandem-org.cz/aktuality/forum.

Přihlášky do 31. 3. 2018.

Účastnický poplatek: 500 Kč.

Ubytování (dvoulůžkové pokoje) a stravování je v ceně. Cestovní náklady budou uhrazené z 50% (podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů), cesta autem bude řidiči proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Nabídka pro partnerské školy – workshopy v Terezíně

Partnerským školám z Česka a Německa nabízí Tandem účast na workshopech v památníku Terezín.

Možné termíny:  23.–25. března 2018 a 20.–22. dubna 2018. Začátek v pátečním pozdním odpoledni a konec  v neděli v poledne.

 Věk žáků: od 14 do 18 let (je třeba, aby osoby na jednom setkání byly přibližně ve stejném věku, tj. 14–15 let, nebo 16–17 let, nebo 18 let).
Program: bude konkrétně sestaven na míru školám. Můžete počítat s prohlídkami, přednáškami, workshopy.
Tandem hradí většinu nákladů (ubytování, strava, program, tlumočení), školy platí pouze dopravu do Terezína. V případě zájmu se prosím hlaste co nejdříve na tarabova@tandem-org.cz . Školy budeme brát dle pořadí přihlášek.

 

Úvodní pracovní setkání v Lidicích

O víkendu 1. – 2. 12. 2017 se v Lidicích konalo úvodní pracovní setkání k tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti. Zúčastnilo se ho 25 odborníků na téma občanského vzdělávání a památných míst, učitelů a pracovníků s mládeží z Česka a Německa, kteří chtějí téma nadále odborně rozvíjet.

Setkání reflektovalo důležitost tohoto tématu v česko-německé spolupráci s mládeží. Účastníci si vyslechli dvě zajímavé přednášky od Ondřeje Matějky z Ústavu pro studium totalitních režimů a Erika K.Franzena z Česko-německé a slovensko-německé komise historiků.

Pracovní skupina se sejde také v roce 2018, kdy se bude zabývat konkrétními kroky k vytvoření nových metod a formátů seminářů pro mládež na téma „česko-německá spolupráce na památných místech / občanské vzdělávání“.

 

Kontaktní a tematický seminář pro české a německé učitele ve Flossenbürgu

Ve dnech 23. – 26. 11. 2017 uspořádalo Koordinační centrum Tandem kontaktní a tematický seminář pro pedagogy z Česka a Německa. Seminář probíhal částečně v hotelu Maister Bär ve městečku Floss (čt/ne) a v památníku Flossenbürg (pá/so); zúčastnilo se ho 6 německých a 9 českých učitelů z 12 škol různých typů.

Čtvrteční večer se účastníci krátce seznámili mezi sebou a s Tandemem. Pátek byl věnován prohlídce památníku a představení pedagogické nabídky, sobota pak informacím k navázání kontaktů a plánování česko-německých projektů. Přítomen byl i zástupce z Česko-německého fondu budoucnosti, který pomohl účastníkům zorientovat se v dalších finančních možnostech.

Jako nejlepší hodnotili účastníci možnost vzdělávání v památníku Flossenbürg, která je vhodná jak pro německé, tak pro české skupiny. O dobrou náladu se postaraly ukázky česko-německé jazykové animace.

Seminář byl spolufinancován z Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Ukázky dalších fotek najdete na facebookovské stránce Tandemu.

Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v Pardubicích

O víkendu 15.–17. 9. 2017 se v Pardubicích konal Česko-německý projektový víkend k tématu občanského vzdělávání v česko-německých výměnách mládeže.  Seminář s názvem „Vzdělávání. Participace. Akce.“, pořádaného Koordinačním centrem TANDEM, absolvovalo celkem 10 motivovaných účastníků z Česka a Německa.

Věnovali se například tomu, jaké jsou mezi oběma zeměmi v tomto tématu rozdíly, jaké zkušenosti s ním mají ze svých organizací a také jak ho prožívali, když ještě sami byli školou povinní.

Druhý den se účastníci rozdělili dle svých zájmů do různých workshopů a seminářů, pořádaných Národní pracovní skupinou pro strukturovaný dialog s mládeží a Českou radou dětí a mládeže. Na programu byly  40minutové přednášky a až 90minutové workshopy o vzdělávání a sdílení zkušeností.

Poslední den semináře účastníci zreflektovali průběh barcampu a v rámci projektové dílny zpracovali první nápady a kroky na česko-německý projekt ve vlastní organizaci.

Seminář se konal díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.